Skip to main content

Akademie / Academics

In die kernvakke: Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Rekeningkunde,
het ons matrieks hul merk gemaak met goeie gemiddeldes en talle onderskeidings. In vakke soos Lewenswetenskappe, Besigheidstudies, Engels FAL, Lewensoriëntering en Wiskundige Geletterdheid, het hul ook nie teruggestaan vir ander skole in die provinsie nie met tien en meer onderskeidings nie.

Akademiese uitnemendheid is die topprioriteit by Bethlehem Voortrekker Hoërskool. Maar die bemagtiging van elke leerder, strek veel verder as die uitslagadvies. Ons strewe daarna om ons leerders selfstandig en lewensfiks te maak en voor te berei vir die hoogs kompeterende wêreld buite die skoolgronde.

Ons help hul dus om hul volle potensiaal in ‘n gelukkige, lewenskragtige omgewing waar ‘n gesonde balans tussen akademie, sport, kultuur en sosiaal heers, te bereik. Voortrekker leerders is dus nie net eksamengereed nie, maar juis toekomsgereed.

‘n Hoogsbekwame personeel is die dryfkrag agter elke leerder om hier weg te stap met toerusting wat Ewigheidswaarde het. Non sibi sed Patriae: Dis nie verniet ons leuse vir meer as 120 jaar nie. Ons doen dit nie vir onsself nie, maar vir ons kinders en ons vaderland.

BVHS bied ‘n wye beroepsgerigte vakkeuse aan om aan 100% van die leerders toelating tot tersiêre studies te bied. BVHS is ook ‘n komprehensiewe skool omdat ons oor ‘n dienste-afdeling, wat Gasvryheidstudies en Toerisme insluit, en oor ‘n volledige Tegniese afdeling, beskik.

Dit is een van die unieke geleenthede wat BVHS aan ons streek se kinders bied.

Jaarliks tel BVHS onder die Vrystaat se topskole wanneer die matriekuitslae bekend gemaak word.


Academics is our top priority. Success in this area can be attributed to career-focused subject choices, classrooms equipped with the latest technology, and skilled teachers. We nurture scientists and economists, artists and technicians.

Voortrekker is a comprehensive school with a full technical direction, as well as a focus school for Hospitality and Tourism.