Skip to main content

ONDERSTEUNINGS KLUB

P.O. Box 296
Bethlehem
9700

(Tel) 058 303 4006
(Fax) 058 303 7178

E-mail: alumni.bvhs@gmail.com

BETHLEHEM VOORTREKKER HOëRSKOOL

ONDERSTEUNERSKLUB

KLUB 200

Nuwe Lede

Dit is my voorreg om u hartlik welkom te heet in Trekker-kontrei. Mag u en u kind die wonderlike ervaring hê wat baie al beleef het.

Die ondersteunersklub is daar om fondse te voorsien aan die wat dit dalk nie het nie, want hier mag geen kind nie deelneem nie as gevolg van finansies.

Soos u sal sien, is almal welkom by die klubhuis en nie net dié wat geld geskenk het nie, maar u moet ook onthou dit kos ook geld om dit te bedryf.

Ledegeld is soos volg, met name wat op die bord in die klubhuis vereer word. Dit is ‘n eenmalige skenking wat u lewenslank toegang gee.

Ledegeld is as volg:
R 100 – R 5000 Silwer
R 5000 – R 10 000 Goud
R 10 000 + Platinum

Hiermee aanvaar ek lidmaatskap van die klub.

Naam : _____________________________________

Bedrag : ______________________________________

Selnommer : ______________________________________

NS: Indien u sou belangstel om op die bestuur te dien, waarvan daar ‘n voorsitter met vyf lede verkies sal word, meld dit dan ook so aan met die kruisie asb.

Bestuur ?

Groete en Seënwense vir 2014.